A szó szeszélyes fegyver

"Mi nem migránsok vagyunk az Egyesült Királyságban...” – közölte Orbán Viktor magyar miniszterelnök a David Cameron brit miniszterelnökkel tartott, minapi budapesti sajtótájékoztatón.
Meghökkentő szó a MI, vagyis a többes szám első személy annak a politikusnak a szájából, aki az egyes szám első személyt, az ÉN-t használja gyakorta még akkor is, ha parlament hatáskörébe tartozó dolog kerül szóba.

A mondat jelentőségét bizonyítja, hogy a média figyelmét is felkeltette, idézik számtalanszor.
Az MTV honlapján például így szerepel:

politika Orbán Viktor vakcsoport közélet

De kik azok a mi? Milyen csoporthoz tartozik Orbán Viktor, amely csoport ott munkálkodik a ködös Albionban?

 

Mielőtt a kérdésre válaszolnánk, jegyezzük meg, hogy a kollektivizmus eme kifejeződése - a többes szám első személy hangsúlyozott szerepeltetése - az avantgarde idején, bő száz évvel ezelőtt dívott. A magyar aktivizmus kiemelkedő alakja, Kassák Lajos például így ír Mesteremberek című, klasszikusnak tekintett versében:

"Mi nem vagyunk tudósok, se méla, aranyszájú papok
és hősök sem vagyunk, kiket vad csinadratta kísért a csatába
s akik most ájultan hevernek a tengerek fenekén, napos hegyeken
és a ménkővert mezőkön szerte, szerte az egész világban."

Orbán Viktor miniszterelnök nem avantgarde költő, így elvethetjük, hogy valamilyen kassáki hatás kedvéért csusszant volna ki a mi szó a száján.

Királyi többes sem lehet, hiszen már rögzítettük, ő maga nincs jelen Anglia üzemeiben, földjein, brit számítógépek fényes monitorja mögött különféle munkahelyeken, vagy a nagy hírű angol parlamentben gyakornokként.

Mi is az a vakcsoport?

Ebből következően a mi csakis egy, a vakcsoport képzés technikája által létrehozott csoport lehet.
(Ezt a technikát Pratkanis és Aronson a Rábeszélőgép című munkájában fejtette ki részletesen.)
A dolog lényege, hogy léteznek természetes csoportok (iskolai osztály, társadalmi osztály, bélyeggyűjtők, horgászok stb.) és ezeknek a csoportoknak a tagjait kohézió köti össze. A csoporthoz tartozás bizonyos fokig közös értékrendet, összetartozást, védelmet és megértést is jelent.
A velünk egy csoportba tartozókat könyebben győzzük meg az igazunkról.
Politikus számára tehát aranyat ér egy-egy csoport. De ha nincs ilyen természetes képződmény - kedves magyarok -, akkor a szó erejével faraghat is egyet a jól felkészített politikus.

Innen hát ez az Orbán által használt mi. Így, egy csoportban a kint élő, kint dolgozó magyarokkal jobban szót lehet érteni. Ha úgy tetszik, könnyebb lesz a befolyásolásuk.

De a mondat egy másik értelemben is zseniális. A mi ellentéteként megjelink benne a migráns szó, tehát a jó mellett (mi), feltűnik a rossz (migránsok).
A migránsok besorolását már jól kialakította a közvélemény fejében az Orbán-rezsim, a plakát kampány, a nemzetinek mondott konzultáció utálatos páriát varázsolt a menekültek teljes tömegéből.

Zseniális mondat - fogalmaztam az imént. De ami zseniális az nem feltétlenül erkölcsös is, sőt lehet akár elfogadhatatlan is egyben.

***

Még több ismeret a vakcsoportról: